01-2

Pakalpojuma lauki

Integrēto shēmu industrija
Jauna enerģētikas nozare
Pārtikas un farmācijas rūpniecība
Mašīnu ražošanas nozare
Plakanā displeja industrija
Dzīvības zinātnes nozare
Valsts būvniecības nozare
Interneta datu centrs (IDC)

02-3

Visa procesa serviss

Konsultācijas un dizains
Inženiertehniskā vadība
Iekārtu iegāde
Tirdzniecības loģistika
Celtniecība un uzstādīšana
Darbība un apkope